— Problemet øker for hvert år og gjelder samtlige kirkegårder i Oslo, sier Stein Olav Hohle, konstituert direktør i Gravferdsetaten. Han åpner opp en medbrakt plastpose full av noe som ser ut som tradisjonelle gravlykter. Men lyktene Hohle viser frem, har en lysende plastveke og går på batterier.